Creemos en las personas y en su capacidad para protagonizar y gestionar sus propios cambios 
 

Esta página está en construcción.

Formación

2011/2012 “Màster en Atenció Precoç i Família” (Universitat Ramon Llull, Blanquerna) 

2010/2012 “Màster en psicopatologia clínica infanto-juvenil” (Universitat Autònoma de Barcelona) 

(pràctiques Hospital Sant Joan de Déu; UETD i Atenció Precoç, i CDIAP Parc Taulí).

2006/2010 Llicenciada en Psicologia (Universitat de Barcelona)

Formación complementària

Curs formació TEA (trastorn esprectre autista) para profesionales (Hospital Sant Joan de Déu)

Curs formació en ADI-R (Entrevista per al diagnòstic de l’autisme)

Curs formació en ADOS (Escala d’observació per al diagnòstic de l’autisme)

Curs formació en Pecs (Sistema de comunicació per intercanvi d’imatges)

Jornada sobre Prevenció, Detecció i Atenció als Abusos Sexuals a Menors. (Servei català de la salut)

Idiomes

Castellà: hablado, leído y escrito. Nivel alto

Catalán: hablado, leído y escrito. Nivel alto

Inglés: hablado, leído y escrito. Nivel alto (first certificate)

Correo
Llamada
Asignación